برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 26 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

منابع آزمون استخدام قضات / ۱۴۰۲

30 فروردین 1402

حقوق مدني

1 ـ كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني / دكتر كاتوزيان / ميزان

2 – کتاب مختصر حقوق مدنی / عابدی / مجد

3- کتاب اشخاص و محجورین / صفایی / سمت

4- کتاب اموال و مالکیت / کاتوزیان /  میزان

5 – کتاب اموال و مالکیت / هاشمی /  مجد

6- كتاب تشكيل قراردادها و تعهدات / دكتر شهيدي / مجد

7- کتاب اعمال حقوقی / دکتر کاتوزیان / گنج دانش

8- کتاب وقایع حقوقی / دکتر کاتوزیان / گنج دانش

9- کتاب الزام های خارج از قرارداد / دکتر نظری /مجد

10-کتاب حقوق خانواده / دکتر صفایی / میزان

11 – کتاب حقوق خانواده / دکتر تقی زاده / مجد

12- کتاب درسهایی از عقود معین 1/ دکترکاتوزیان/ گنج دانش

13 – کتاب حقوق مدنی 6 (عقود معین 1) / دکتر شهیدی/ مجد

14- کتاب درسهایی از عقود معین 2/ دکترکاتوزیان/  گنج دانش

15 – حقوق مدنی 7 (عقود معین 2) /  باریکلو / مجد

16- کتاب مدنی شفعه ، وصیت، ارث / دکترکاتوزیان/ میزان

17 – کتاب ارث / دکتر شهیدی / مجد

18 – دوره ارث / دکتر خاوندگار / مجد

 

آيين دادرسي مدني

1 ـ دوره پیشرفته آيين دادرسي مدني / دكتر شمس / دراك

2 ـ كتاب آيين دادرسي مدني / دكتر كريمي / مجد

3 ـ دوره آیین دادرسی مدنی / دکتر حمید ابهری / مجد

4ـ  پشتيبان آيين دادرسي مدني1و2و3 / نصيري / مجد

 

حقوق جزاي عمومي

1-  محشاي قانون مجازات اسلامي / دكتر گلدوزيان / مجد

  • بایسته های حقوق جزای عمومی /  دکتر مصدق / مجد

3 ـ  دوره حقوق جزاي عمومي / دكتر اردبيلي / ميزان

4 ـ  دوره حقوق جزاي عمومي / دكتر شامبياتي/ مجد

5 –  دوره کامل حقوق جزای عمومی /  دکتر سبزواری نژاد /  مجد

 

آيين دادرسي كيفري

1 –  دوره آیین دادرسی کیفری /  دکتر مصدق / مجد

2 ـ  دوره آيين دادرسي كيفري / خالقی/ شهردانش

3-آیین دادرسی کیفری / دکتر سجاد کاظمی /مجد

4- نکته های قانون آیین دادرسی کیفری /  دکتر خالقی / شهردانش

 

فقه

1 – كتاب مباحث حقوقي شرح لمعه به همراه ترجمه (دو جلد) / شهيد ثاني / دكتر لطفي / مجد

2 – كتاب مباحث حقوقي لمعه دمشقیه / شهيد اول / ترجمه  دکتر حسينينيك و دكتر احمدزاده / مجد

(مباحث: قضاء، شهادت، متاجر، دین، رهن، ضمان، صلح، اجاره، وکالت، شفعه، وصایا، نکاح، حدود، قصاص و دیات )

 

اصول فقه

اصول فقه (مباحث: الفاظ، مفهوم و منطوق، عام و خاص، مطلق و مقید و اصول عملیه)

1ـ كتاب مباني استنباط حقوق اسلامي / دكتر ابوالحسن محمدي / دانشگاه تهران

2 ـ كتاب اصول فقه كاربردي / دو جلد / قافي / شريعتي / سمت

3 – كتاب نكات طبقه بندي شده اصول فقه / دكتر لطفي / مجد

4- آموزش اصول فقه در 21 روز / رحمانیان /  مجد

5- مباحث حقوقی اصول فقه / نامداری موسی ابادی / مجد

 

قواعد فقه

  • قواعد فقهیه جلد 1و2/آیت الله بجنوردی / مجد

2-مبادی علم فقه / دکتر باقری اصل / مجد

(مباحث: ید، لاضرر، غرور، اتلاف، احسان، علی الید، اکراه، اضطرار، درأ، لوث و قسامه، اقدام، نفی عسر و حرج، تسلیط، تلف قبل از قبض)

 

قوانين:

* قوانين حقوقي

1- قانون مدنی ( بضمیمه قانون مسؤوليت مدني) / حسینی نیک / مجد

2ـ كتاب قانون آيين دادرسي مدني( بضمیمه قانون اجراي احكام مدني) / ساعتچي / مجد

3ـ كتاب قانون صدور چك / ساعتچي / مجد

4ـ كتاب قانون روابط موجر و مستاجر ( بضمیمه قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي ) / ساعتچي / مجد

5-كتاب قانون امور حسبي / رمضاني / مجد

6ـ كتاب قانون ثبت احوال / پروين / مجد

7ـ كتاب قانون شوراي حل اختلاف / هاشمیان  / مجد

8ـ كتاب قانون خانواده ( بضمیمه قانون صدور گواهي عدم امكان سازش ) مدني كرماني / مجد

9ـ كتاب قانون بيمه /  صفایی مهر /  مجد

* قوانين مذكور در كتاب (مجموعه قوانين حقوق خصوصی تدوين دکتر رفیعی) وجود دارد.

 

* قوانين جزايي

1- كتاب قانون مجازات اسلامي 1392، دكتر هوشنگ شامبياتي، مجد

2ـ كتاب قانون آئيندادرسيكيفري (جديد)، دكترهوشنگ شامبياتي، مجد

قوانيني كه بايد مطالعه شود:

قانون اجراي احكام كيفري

قانون جرايم نيروهاي مسلح

قانون صدور چك

قانون مطبوعات

* قوانين مذكور در كتاب (مجموعه قوانين حقوق جزا و جرمشناسي تدوين خانم الميرا نقي زاده) وجود دارد.

 

كتابهاي آزمون و سؤالات طبقه بندي شده موضوعي:

1 ـ كتاب مجموعه آزمونهاي قضاوت / دكتر شکری / مجد

2 ـ كتاب مجموعه سؤالات حقوق مدني / دكتر ضرابي / مجد

3ـ مجموعه تست كارتهاي حقوق مدني (6 جلد) / دكتر ضرابي / مجد

4ـ كتاب هفت تيك حقوق مدني (1تا8) / مدرسي / مجد

5ـ سؤالاتطبقهبنديشدهحقوقآييندادرسيمدني / دكتر ابهري / مجد

6–آیین دادرسی مدنی مختصر و نموداری/دکترکرمی / مجد

7ـ كتاب مجموعه سؤالات حقوق جزاي عمومي / شكري / مجد

8ـ كتاب سؤالات طبقهبندي شده آيين دادرسي كيفري / عبدالهی / مجد

9- آموزش دوره  حقوق مدنی1 تا8 نموداری / دکترکرمی / مجد

10-  مصاحبه علمی قضاوت /  قزل بیگلو / مجد

11ـ كتاب سؤالات طبقهبندي شده اصول فقه / حسینی پور / مجد

12ـ كتاب نكات طبقهبندي شده اصول فقه / دكتر لطفي / مجد

13- كتاب سؤالات طبقه بندي شده متون فقه / دكتر لطفي / مجد

14- نکات مختصر حقوق مدنی / ثابت راسخ/مجد

 

 

فروشگاه مرکزی مجد:

ميدان انقلاب، خيابان منیری جاوید، تقاطع شهدای ژاندارمری، پلاک 57

تلفن: 66490998- 66486874 66950841 66406422

سایت رسمی مجد: www.majdlaw.ir

فروشگاه اینترنتی کتاب های چاپی مجد:  www.majdpub.ir

فروشگاه اینترنتی کتاب های الکترونیکی مجد:  www.majdpub.com

اطلاعیه های مجد

قابل توجه متقاضیان اخذ نمایندگی مجد

شرایط اعطای نمایندگی شرایط پخش کتاب شرایط اعطای نمایندگی مهمترین شرط موفقیت در فعالیت اقتصادی، توسعه سطح تماس...اخبار حقوقی

هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی

بر اساس جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در امور حقوقی عنوان تعرفه سال ۱۴۰۳...