برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 2 مهر 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

منابع آزمون استخدام قضات / ۱۴۰۲

30 فروردین 1402

حقوق مدني

1 ـ كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني / دكتر كاتوزيان / ميزان

2 – کتاب مختصر حقوق مدنی / عابدی / مجد

3- کتاب اشخاص و محجورین / صفایی / سمت

4- کتاب اموال و مالکیت / کاتوزیان /  میزان

5 – کتاب اموال و مالکیت / هاشمی /  مجد

6- كتاب تشكيل قراردادها و تعهدات / دكتر شهيدي / مجد

7- کتاب اعمال حقوقی / دکتر کاتوزیان / گنج دانش

8- کتاب وقایع حقوقی / دکتر کاتوزیان / گنج دانش

9- کتاب الزام های خارج از قرارداد / دکتر نظری /مجد

10-کتاب حقوق خانواده / دکتر صفایی / میزان

11 – کتاب حقوق خانواده / دکتر تقی زاده / مجد

12- کتاب درسهایی از عقود معین 1/ دکترکاتوزیان/ گنج دانش

13 – کتاب حقوق مدنی 6 (عقود معین 1) / دکتر شهیدی/ مجد

14- کتاب درسهایی از عقود معین 2/ دکترکاتوزیان/  گنج دانش

15 – حقوق مدنی 7 (عقود معین 2) /  باریکلو / مجد

16- کتاب مدنی شفعه ، وصیت، ارث / دکترکاتوزیان/ میزان

17 – کتاب ارث / دکتر شهیدی / مجد

18 – دوره ارث / دکتر خاوندگار / مجد

 

آيين دادرسي مدني

1 ـ دوره پیشرفته آيين دادرسي مدني / دكتر شمس / دراك

2 ـ كتاب آيين دادرسي مدني / دكتر كريمي / مجد

3 ـ دوره آیین دادرسی مدنی / دکتر حمید ابهری / مجد

4ـ  پشتيبان آيين دادرسي مدني1و2و3 / نصيري / مجد

 

حقوق جزاي عمومي

1-  محشاي قانون مجازات اسلامي / دكتر گلدوزيان / مجد

  • بایسته های حقوق جزای عمومی /  دکتر مصدق / مجد

3 ـ  دوره حقوق جزاي عمومي / دكتر اردبيلي / ميزان

4 ـ  دوره حقوق جزاي عمومي / دكتر شامبياتي/ مجد

5 –  دوره کامل حقوق جزای عمومی /  دکتر سبزواری نژاد /  مجد

 

آيين دادرسي كيفري

1 –  دوره آیین دادرسی کیفری /  دکتر مصدق / مجد

2 ـ  دوره آيين دادرسي كيفري / خالقی/ شهردانش

3-آیین دادرسی کیفری / دکتر سجاد کاظمی /مجد

4- نکته های قانون آیین دادرسی کیفری /  دکتر خالقی / شهردانش

 

فقه

1 – كتاب مباحث حقوقي شرح لمعه به همراه ترجمه (دو جلد) / شهيد ثاني / دكتر لطفي / مجد

2 – كتاب مباحث حقوقي لمعه دمشقیه / شهيد اول / ترجمه  دکتر حسينينيك و دكتر احمدزاده / مجد

(مباحث: قضاء، شهادت، متاجر، دین، رهن، ضمان، صلح، اجاره، وکالت، شفعه، وصایا، نکاح، حدود، قصاص و دیات )

 

اصول فقه

اصول فقه (مباحث: الفاظ، مفهوم و منطوق، عام و خاص، مطلق و مقید و اصول عملیه)

1ـ كتاب مباني استنباط حقوق اسلامي / دكتر ابوالحسن محمدي / دانشگاه تهران

2 ـ كتاب اصول فقه كاربردي / دو جلد / قافي / شريعتي / سمت

3 – كتاب نكات طبقه بندي شده اصول فقه / دكتر لطفي / مجد

4- آموزش اصول فقه در 21 روز / رحمانیان /  مجد

5- مباحث حقوقی اصول فقه / نامداری موسی ابادی / مجد

 

قواعد فقه

  • قواعد فقهیه جلد 1و2/آیت الله بجنوردی / مجد

2-مبادی علم فقه / دکتر باقری اصل / مجد

(مباحث: ید، لاضرر، غرور، اتلاف، احسان، علی الید، اکراه، اضطرار، درأ، لوث و قسامه، اقدام، نفی عسر و حرج، تسلیط، تلف قبل از قبض)

 

قوانين:

* قوانين حقوقي

1- قانون مدنی ( بضمیمه قانون مسؤوليت مدني) / حسینی نیک / مجد

2ـ كتاب قانون آيين دادرسي مدني( بضمیمه قانون اجراي احكام مدني) / ساعتچي / مجد

3ـ كتاب قانون صدور چك / ساعتچي / مجد

4ـ كتاب قانون روابط موجر و مستاجر ( بضمیمه قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي ) / ساعتچي / مجد

5-كتاب قانون امور حسبي / رمضاني / مجد

6ـ كتاب قانون ثبت احوال / پروين / مجد

7ـ كتاب قانون شوراي حل اختلاف / هاشمیان  / مجد

8ـ كتاب قانون خانواده ( بضمیمه قانون صدور گواهي عدم امكان سازش ) مدني كرماني / مجد

9ـ كتاب قانون بيمه /  صفایی مهر /  مجد

* قوانين مذكور در كتاب (مجموعه قوانين حقوق خصوصی تدوين دکتر رفیعی) وجود دارد.

 

* قوانين جزايي

1- كتاب قانون مجازات اسلامي 1392، دكتر هوشنگ شامبياتي، مجد

2ـ كتاب قانون آئيندادرسيكيفري (جديد)، دكترهوشنگ شامبياتي، مجد

قوانيني كه بايد مطالعه شود:

قانون اجراي احكام كيفري

قانون جرايم نيروهاي مسلح

قانون صدور چك

قانون مطبوعات

* قوانين مذكور در كتاب (مجموعه قوانين حقوق جزا و جرمشناسي تدوين خانم الميرا نقي زاده) وجود دارد.

 

كتابهاي آزمون و سؤالات طبقه بندي شده موضوعي:

1 ـ كتاب مجموعه آزمونهاي قضاوت / دكتر شکری / مجد

2 ـ كتاب مجموعه سؤالات حقوق مدني / دكتر ضرابي / مجد

3ـ مجموعه تست كارتهاي حقوق مدني (6 جلد) / دكتر ضرابي / مجد

4ـ كتاب هفت تيك حقوق مدني (1تا8) / مدرسي / مجد

5ـ سؤالاتطبقهبنديشدهحقوقآييندادرسيمدني / دكتر ابهري / مجد

6–آیین دادرسی مدنی مختصر و نموداری/دکترکرمی / مجد

7ـ كتاب مجموعه سؤالات حقوق جزاي عمومي / شكري / مجد

8ـ كتاب سؤالات طبقهبندي شده آيين دادرسي كيفري / عبدالهی / مجد

9- آموزش دوره  حقوق مدنی1 تا8 نموداری / دکترکرمی / مجد

10-  مصاحبه علمی قضاوت /  قزل بیگلو / مجد

11ـ كتاب سؤالات طبقهبندي شده اصول فقه / حسینی پور / مجد

12ـ كتاب نكات طبقهبندي شده اصول فقه / دكتر لطفي / مجد

13- كتاب سؤالات طبقه بندي شده متون فقه / دكتر لطفي / مجد

14- نکات مختصر حقوق مدنی / ثابت راسخ/مجد

 

 

فروشگاه مرکزی مجد:

ميدان انقلاب، خيابان منیری جاوید، تقاطع شهدای ژاندارمری، پلاک 57

تلفن: 66490998- 66486874 66950841 66406422

سایت رسمی مجد: www.majdlaw.ir

فروشگاه اینترنتی کتاب های چاپی مجد:  www.majdpub.ir

فروشگاه اینترنتی کتاب های الکترونیکی مجد:  www.majdpub.com

اطلاعیه های مجد

امکان انتشار ترجمه کتاب های خارجی

علم حقوق نیز مانند سایر علوم دارای جنبه جهان شمولی است و هیچ جامعه ای بی نیاز از...اخبار حقوقی

دیوان عالی کشور: شهادت کذب در دادسرا جرم است

طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق...