برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 4 مرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

فرهنگ حقوقی / 2

good will

gʊdˈwɪl

حق کسب و پیشه و تجارت، سرقفلی

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z