برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 15 خرداد 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

فرهنگ حقوقی / 2

good will

gʊdˈwɪl

حق کسب و پیشه و تجارت، سرقفلی