برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 9 آذر 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

چک الکترونیک رونمایی شد.

27 بهمن 1401

بانک مرکزی از چک الکترونیک رونمایی کرد.

در چک دیجیتال، کاغذ از موجودیت چک، حذف خواهد شد و داده های چک در سامانه مرکزی چکاد نگهداری و با استفاده از امضای دیجیتال، معتبر و میتند می شود.

این طرح فعلاً در سه بانک تجارت، صادرات و پارسیان اجرا خواهد شد.

 

اطلاعیه های مجد

قابل توجه مترجمان حقوقدان

بدون تردید جامعه حقوقی کشور بی نیاز از تجربیات و دانش کشورهای دیگر بخصوص کشورهای پیشرفته نیست. منابع...اخبار حقوقی

نظر کارگروه تخصصی شعب دیوان عالی درباره یک تبصره قانون مبارزه با مواد مخدر

با نظر اکثریت مطلق قضات کارگروه تخصصی مواد مخدر شعب دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی به...