برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 27 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

چک الکترونیک رونمایی شد.

27 بهمن 1401

بانک مرکزی از چک الکترونیک رونمایی کرد.

در چک دیجیتال، کاغذ از موجودیت چک، حذف خواهد شد و داده های چک در سامانه مرکزی چکاد نگهداری و با استفاده از امضای دیجیتال، معتبر و میتند می شود.

این طرح فعلاً در سه بانک تجارت، صادرات و پارسیان اجرا خواهد شد.

 

اطلاعیه های مجد

قابل توجه متقاضیان اخذ نمایندگی مجد

شرایط اعطای نمایندگی شرایط پخش کتاب شرایط اعطای نمایندگی مهمترین شرط موفقیت در فعالیت اقتصادی، توسعه سطح تماس...اخبار حقوقی

هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی

بر اساس جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در امور حقوقی عنوان تعرفه سال ۱۴۰۳...