برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 2 مهر 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

گفتگو با دکتر محمود کاشانی / قسمت نخست

7 خرداد 1402

دکتر محمود کاشانی فرزند آیت الله کاشانی به عنوان حقوقدان و تاریخ پژوه دارای جایگاه ویژه علمی و اجتماعی است. از یک سو به واسطه انتصاب به خانواده مرحوم آیت الله کاشانی و نزدیکی فکری وی به جریان مقابل مرحوم دکتر مصدق، به نظر می رسد دارای پایگاه حاکمیتی است اما از سوی دیگر دارای اندیشه های حقوقی و اجتماعی مترقی و اصلاح طلبانه با انتقادات صریح نسبت به نحوه حکمرانی است.
دو قسمت از گفتگوی با ایشان آماده گردیده و امیدواریم قسمت سوم که دارای موضوع بسیار مهم و جذابی است، آماده انتشار گردد.

اطلاعیه های مجد

امکان انتشار ترجمه کتاب های خارجی

علم حقوق نیز مانند سایر علوم دارای جنبه جهان شمولی است و هیچ جامعه ای بی نیاز از...اخبار حقوقی

دیوان عالی کشور: شهادت کذب در دادسرا جرم است

طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق...