برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 15 آذر 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

گفت و گو با خانم دکتر زهرا شاکری

9 مهر 1402

حقوق مالکیت فکری و هوش مصنوعی موضوع گفت و گو با سرکار خانم دکتر زهرا شاکری است. ایشان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه هستند.
آسیب شناسی تأثیرات هوش مصنوعی بر همه علوم و شؤون زندگی بشر امروز می تواند مواجهه با آینده را آسان تر و دقیق تر سازد.
یکی از حوزه هایی که به شدت تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار گرفته و خواهد گرفت، حوزه حقوق مالکیت فکری است. این حوزه اعم از حقوق مربوط به ثبت علایم تجاری و اختراعات و حقوق مربوط به آفرینش های ادبی و هنری مانند تألیف و ترجمه می باشد.
گفت و گوهای متعددی را در این خصوص خواهیم داشت و متخصصان این حوزه به تبیین نظرات خود خواهند پرداخت.
نخستین گفت و گو در حوزه حقوق مالکیت فکری و رابطه آن با هوش مصنوعی با خانم دکتر شاکری صورت گرفته که تقدیم می گردد.

اطلاعیه های مجد

قابل توجه متقاضیان اخذ نمایندگی مجد

شرایط اعطای نمایندگی شرایط پخش کتاب شرایط اعطای نمایندگی مهمترین شرط موفقیت در فعالیت اقتصادی، توسعه سطح تماس...اخبار حقوقی

هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور یک رأی وحدت رویه‌، دادگاه کیفری دو را مرجع صالح رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی (قاچاق) اعلام کرد.

جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری...