برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 2 مهر 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

گفت و گو با دکتر حمید قنبری

16 مرداد 1402

شصت و دومین گفت و گوی یکشنبه های حقوقی مجد اختصاص به گفت و گوی با دکتر حمید قنبری، مشاور بانک مرکزی دارد. موضوع این گفت و گو، نگاهی به مسائل بازار ارز ایران از منظر حقوق عمومی می باشد.

اطلاعیه های مجد

امکان انتشار ترجمه کتاب های خارجی

علم حقوق نیز مانند سایر علوم دارای جنبه جهان شمولی است و هیچ جامعه ای بی نیاز از...اخبار حقوقی

دیوان عالی کشور: شهادت کذب در دادسرا جرم است

طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق...