برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 26 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

گفت و گو با دکتر رضا پرتوی زاده

12 شهریور 1402

نقش و جایگاه داوری در نظام دادرسی و قضایی ما تا حدودی ناشناخته و کم کاربرد است در حالی که چنانچه اصول و موازین حقوقی مربوط آن رعایت شود، می تواند بسیار راهگشا باشد. قانون آیین دادرسی مدنی در باب هفتم از مواد 454 تا 501 به موضوع داوری پرداخته و در این 48 ماده به کلیات و موارد مهم در امر داوری پرداخته است. دکتر پرتوی زاده در این گفت و گو به موضوع مهمی در داوری اشاره دارد و آن تخصصی شدن داوری است. امروز همه امور زندگی انسانی تخصصی و علمی شده و بدیهی است که رفع اختلافات در این امور نیز باید تخصصی باشد.

اطلاعیه های مجد

قابل توجه متقاضیان اخذ نمایندگی مجد

شرایط اعطای نمایندگی شرایط پخش کتاب شرایط اعطای نمایندگی مهمترین شرط موفقیت در فعالیت اقتصادی، توسعه سطح تماس...اخبار حقوقی

هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی

بر اساس جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در امور حقوقی عنوان تعرفه سال ۱۴۰۳...