برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 2 مهر 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

گفت و گو با دکتر رضا پرتوی زاده

12 شهریور 1402

نقش و جایگاه داوری در نظام دادرسی و قضایی ما تا حدودی ناشناخته و کم کاربرد است در حالی که چنانچه اصول و موازین حقوقی مربوط آن رعایت شود، می تواند بسیار راهگشا باشد. قانون آیین دادرسی مدنی در باب هفتم از مواد 454 تا 501 به موضوع داوری پرداخته و در این 48 ماده به کلیات و موارد مهم در امر داوری پرداخته است. دکتر پرتوی زاده در این گفت و گو به موضوع مهمی در داوری اشاره دارد و آن تخصصی شدن داوری است. امروز همه امور زندگی انسانی تخصصی و علمی شده و بدیهی است که رفع اختلافات در این امور نیز باید تخصصی باشد.

اطلاعیه های مجد

امکان انتشار ترجمه کتاب های خارجی

علم حقوق نیز مانند سایر علوم دارای جنبه جهان شمولی است و هیچ جامعه ای بی نیاز از...اخبار حقوقی

دیوان عالی کشور: شهادت کذب در دادسرا جرم است

طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق...