برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 25 فروردین 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

گفت و گو با دکتر سیروس ضرغامی بابت دادرسی منصفانه

29 بهمن 1402

تحلیل نظام تعقیب کیفری در ایران و آمریکا با نگاهی به معیارهای دادرسی منصفانه موضوع برنامه یکشنبه های حقوق مجد است که میهمان برنامه، جناب آقای دکتر سیروس ضرغامی به آن پرداخته اند.
اطلاعیه های مجد

قابل توجه متقاضیان اخذ نمایندگی مجد

شرایط اعطای نمایندگی شرایط پخش کتاب شرایط اعطای نمایندگی مهمترین شرط موفقیت در فعالیت اقتصادی، توسعه سطح تماس...اخبار حقوقی

پایان کار چک‌های فیزیکی تا سال ۱۴۰۳

بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف و چک الکترونیکی...