برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 15 آذر 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

گفت و گو با دکتر علیرضا باریکلو در خصوص اسناد عادی و اسناد رسمی

28 آبان 1402

اعتبار اسناد عادی بطور کلی و همچنین در مواجهه با اسناد رسمی یکی از مهمترین چالش های حقوق ثبت است. طرز تلقی و نحوه برخورد با این چالش در قبل از انقلاب و بعد آن متفاوت می باشد. چندی است مباحث در این خصوص بالا گرفته و قانونی در مجلس مصوب گردیده است که شورای نگهبان آن را دارای اشکال دانسته و اکنون در انتظار نظر شورای تشخیص مصلحت می باشد.
دکتر باریکلو به عنوان استاد تمام دانشگاه تهران در حوزه حقوق خصوصی صاحب نظر است. تحلیل وی و راهکاری که ارائه داده می تواند بر روند قانونگذاری در این خصوص تأثیرگذار باشد.

اطلاعیه های مجد

قابل توجه متقاضیان اخذ نمایندگی مجد

شرایط اعطای نمایندگی شرایط پخش کتاب شرایط اعطای نمایندگی مهمترین شرط موفقیت در فعالیت اقتصادی، توسعه سطح تماس...اخبار حقوقی

اصلاح لایحه تجارت توسط نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان

نمایندگان مجلس مواد ۵۳۷ تا ۵۶۶ لایحه تجارت را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. به گزارش...