برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 2 مهر 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

گفت و گو با دکتر نصرالله ابراهیمی

5 شهریور 1402

دکتر نصرالله ابراهیمی به عنوان استاد دانشگاه تهران و مشاور حقوقی قراردادهای نفت و گاز افق جدیدی را برای حقوقدانان در برنامه یکشنبه های حقوقی ترسیم کرده است. امروز با وجود هجمه های زیادی که علیه نهاد وکالت صورت می گیرد، توصیه های کاربردی وی می تواند بسیار مهم و تأثیرگذار باشد.

اطلاعیه های مجد

امکان انتشار ترجمه کتاب های خارجی

علم حقوق نیز مانند سایر علوم دارای جنبه جهان شمولی است و هیچ جامعه ای بی نیاز از...اخبار حقوقی

دیوان عالی کشور: شهادت کذب در دادسرا جرم است

طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق...