برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 2 مهر 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

گفت و گو با محمد حسین قشقایی با موضوع حقوق کار

26 شهریور 1402

حقوق کار و آیین دادرسی اختلافات این حوزه دارای ظرافت هایی است که قانونگذار باید به آنها توجه داشته باشد. از یک طرف حقوق انسانی نیروی کار مطرح است و از طرف دیگر روند تولید و اشتغال که باید تسهیلاتی برای آن قائل شد. مهم آن است که مصالح هر دو طرف دیده شده و در وضع قوانین لحاظ گردد.
اکنون برنامه هفتم توسعه در دست تدوین و تصویب است و موضوع کار و کارگری و دادرسی اختلافات در این حوزه نیز مطرح می باشد. دیدگاه های کارشناسی باید ارائه گردد و ما این وظیفه را بر عهده خود می دانیم.

اطلاعیه های مجد

امکان انتشار ترجمه کتاب های خارجی

علم حقوق نیز مانند سایر علوم دارای جنبه جهان شمولی است و هیچ جامعه ای بی نیاز از...اخبار حقوقی

دیوان عالی کشور: شهادت کذب در دادسرا جرم است

طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق...