برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 4 مرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

وصی کیست؟

16 اسفند 1401

اگر وکیلی دارای شماره پروانه وکالت است و وصی هست و خودش باید به عین وصیت عمل می‌کرده ولی بخش کوچکی را عمل و بخش بزرگ آن را عمل نکرده و در عین اینکه چون وصیت نامه محضری از طرف مرحوم داشته خود را مقید به پاسخ دادن به وراث نمی‌داند آیا وکالتش باطل نمی شود. با اطلاعاتی که من وراث از مجموعه خیریه‌ای که ایشان با آنجا عهد کرده بوده املاکی به آنها هبه کند کسب کردم ایشان املاکی را ابتدا با خیریه صلح می‌کنند ولی مجموعه خیریه ملک‌ها را احاله کردند و درخواست وجه نقد و یا التزام به سند می‌کند که ایشان طفره میروند. حالا تکلیف مرحوم که از دنیا رفته و به قول وکیلش به ما ربطی ندارد که برای ایشان در امور خیریه درخواست ناظر کنیم چگونه مرحوم پدرم را از قبر بیرون بکشم و بهش بگم وصی تو ظاهرا دست طلحه و زبیر را ازپشت بسته و با تاییدیه محضری که بهش دادی حق سوءاستفاده را برای خود محفوظ می‌داند؟

این وکیل با یک وصیت محضری می‌خواهد چند جا را فریب دهد:

۱- قاضی دادگاه.
۲- مجموعه خیریه‌ای که خودش با آنها صلح کرده.
۳- مرحوم پدرم که دستش از دنیا کوتاه است.
۴- فرزندان وراث.
۵– با پرداخت نکردن وجه ملک احاله تا ۲۵ آذر ۱۴۰۱ به خیریه عملا و صلح کردن صوری که فقط قصد فریب دادگاه را داشته است.

سوال من اینست چنین وکیلی که هدفش از وصی بودن چیز دیگری بوده آیا وکالتش باطل نمی‌گردد؟

پاسخ کارشناس: پرسش کننده محترم سوال به صورت کلی مطرح شده و نمی‌توان بدون آگاهی از جزئیات پاسخ دقیقی ارائه داد. اما باید بیان داشت مطابق ماده ۸۲۵ قانون مدنی، وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.

مقنن در ماده ۸۲۶ قانون مذکور بیان داشته، وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.

وصیت عهدی نیز عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور مینماید. بنابراین مطابق تعاریف مذکور، وصیت کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی به کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.

اما در خصوص ضمانت اجرا عدم اجرا تکالیف قانونی توسط وصی باید بیان داشت، مطابق ماده ۸۵۸ قانون مدنی، وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او میباشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

مطابق ماده ۸۵۹ قانون مذکور، وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است.

اطلاعیه های مجد

قابل توجه متقاضیان اخذ نمایندگی مجد

شرایط اعطای نمایندگی شرایط پخش کتاب شرایط اعطای نمایندگی مهمترین شرط موفقیت در فعالیت اقتصادی، توسعه سطح تماس...اخبار حقوقی

فرایند تشکیل دادگاه‌های صلح در حال انجام است/ آغاز فعالیت از مهرماه

معاون اول قوه قضاییه گفت: بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف، باید در مهرماه سال جاری دادگاه‌های...