برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 26 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

حسين پيرنيا

3 اسفند 1401

حسین پیرنیا، ملقب به مؤتمن الملك، سومین فرزند میرزا نصرالله خان مشیرالدوله نائینی (صدر اعظم ایران) بود. او در سال 1254 (ش) در نائین به دنیا آمد.

پس از سپری كردن تحصیلات مقدماتی، همراه با برادرش حسن پیرنیا مقلب به مشیرالدوله، به منظور تحصیل حقوق و علوم سیاسی به خارج از كشور رفت. پس از پایان تحصیلات و بازگشت به ایران، در تاسیس مدرسه عالی علوم سیاسی و همكاری با برادرش، مشاركت موثر داشت. او از سال 1313 تا 1325 (هـ .ق) ریاست این مدرسه را بر عهده داشت و پس از برادر خود، دومین رئیس مدرسه عالی علوم سیاسی به شمار می‌آید.

حسین پیرنیا، از رجال تحصیلكرده، فكور، درستكار، وطن خواه و فرهنگی زمان خود بود. او سال‌ها ریاست مجلس شورای ملی را بر عهده داشت. مؤتمن الملك در نهم اردیبهشت ماه 1326 (ش) در سن 72 سالگی در تهران بدرود حیات گفت. پیكرش در آرامگاه خانوادگی پیرنیا به خاك سپرده شده است.

اطلاعیه های مجد

قابل توجه متقاضیان اخذ نمایندگی مجد

شرایط اعطای نمایندگی شرایط پخش کتاب شرایط اعطای نمایندگی مهمترین شرط موفقیت در فعالیت اقتصادی، توسعه سطح تماس...اخبار حقوقی

هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی

بر اساس جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در امور حقوقی عنوان تعرفه سال ۱۴۰۳...