برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 2 مهر 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

امکان انتشار ترجمه کتاب های خارجی

علم حقوق نیز مانند سایر علوم دارای جنبه جهان شمولی است و هیچ جامعه ای بی نیاز از پیشرفت ها و دست آوردهای بشری نیست. اگرچه منابع اصلی حقوق دارای منشأ داخلی است لیکن در بسیاری از حوزه های مدرن...

بیشتر بخوانید

گفت و گو با دکتر ربیعا اسکینی

گفت و گو با استاد دکتر ربیعا اسکینی فرصتی است تا جامعه حقوقی با یکی دیگر از بزرگان علم حقوق، بیشتر آشنا شود. بدون شک تحولات علم حقوق در زمینه تجارت و بازرگانی مرهون اساتید و حقوقدانانی است که دکتر...

بیشتر بخوانید

مصاحبه با آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی / قسمت نخست

حضرت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی به عنوان استاد فقه، اصول فقه و قواعد فقه صاحب آثار علمی متعددی بوده و از بزرگترین شخصیت های علمی در این حوزه در دوران معاصر شناخته می شوند. ایشان علاوه بر وجهه...

بیشتر بخوانید

از سوی دیوان عالی کشور یک رأی وحدت رویه در خصوص مهریه صادر شد

با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی و حقوقی به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیرزوج) تعیین شد. به...

بیشتر بخوانید

استاد دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی درگذشت.

 استاد دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوقدان، فقیه، مجتهد، حقوق‌پژوه، محقق و قاضی و نخستین نویسنده دایره‌المعارف حقوقی ایران روز دوشنبه هشتم اسفند ۱۴۰۱ در ایستبورن انگلستان درگذشت. جعفری لنگرودی متولد فروردین ۱۳۰۲ بود و علاوه بر دکتری تخصصی رشته حقوق...

بیشتر بخوانید