برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 2 مهر 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

قصاص، تعزیر و حد چیست؟

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است و حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است. قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است...

بیشتر بخوانید

علامت تجاری چه کاری انجام می‌دهد؟

علامت تجاری، مالک آن را از حمایت‌های قانونی برخوردار می سازد و وی میتواند برای متمایز نمودن کالا یا خدمات خود از آن استفاده نموده و یا در ازاء دریافت وجه، شخص دیگری را مجاز به استفاده از این علامت...

بیشتر بخوانید

شرایط اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

درصورتیکه رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین...

بیشتر بخوانید

نحوه شکایت از سایت های اینترنتی

برای شکایت از سایت‌های اینترنتی از طریق مراجع قضایی، مانند زمانی که پیگیری سرقت از حساب بانکی صورت گرفته است، شاکی باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه نماید. برای شکایت از سایت‌های اینترنتی از طریق مراجع قضایی،...

بیشتر بخوانید

بقاء تابعیت زوجه ایرانی و حق مالکیت او در صورت ازدواج با مرد خارجی

زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند. زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه...

بیشتر بخوانید

کمتر نوشته شدن متراژ ملک در سند چه حقی برای مالک ایجاد می‌کند؟

قانونگذار برای خریداری که در سند مالکیتش متراژ ملک کمتر از متراژ واقعی نوشته شده باشد حق و حقوقی تعیین کرده است. یکی از متداول‌ترین پرونده‌های ملکی که در مراجع قضائی مطرح می‌شود کم و زیاد شدن متراژ ملک در...

بیشتر بخوانید

آیا امکان انتشار تصویر متهم وجود دارد؟

اصل بر ممنوعیت انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم است. در مرحله رسیدگی در دادگاه این اصل استثنا ندارد. در واقع دادگاه نمیتواند تصویر و مشخصات متهم را منتشر کند، اما در مرحله تحقیقاتی مقدماتی در صورت...

بیشتر بخوانید

احاله در امور کیفری چیست؟

احاله به این معنی است که پرونده از دادگاهی که صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده را دارد گرفته شده و به دادگاهی که صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده را ندارد واگذار شود. خبرگزاری میزان- احاله به این معنی است که...

بیشتر بخوانید

چک موردی چیست؟

چک موردی برای اشخاصی است که دسته چک ندارند. به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون صدور...

بیشتر بخوانید

امکان تعقيب مجدد متهم بعد از صدور قرار منع تعقيب

در مورد امکان تعقیب مجدد متهم در مواردیکه قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است دو حالت وجود دارد. قرار منع تعقیب به علت جرم نبوده عمل ارتکابی صادر و قطعی شده باشد: مطلقاً امکان تعقیب متهم وجود ندارد....

بیشتر بخوانید