برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 26 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

منابع آزمون انتخاب سردفتران اسناد رسمی / ۱۴۰۲

 حقوق مدني 1 ـ كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني / دكتر كاتوزيان / ميزان 2 - کتاب مختصر حقوق مدنی / عابدی / مجد 3- کتاب اشخاص و محجورین / صفایی / سمت 4- کتاب اموال و...

بیشتر بخوانید

منابع آزمون استخدام قضات / ۱۴۰۲

 حقوق مدني 1 ـ كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني / دكتر كاتوزيان / ميزان 2 - کتاب مختصر حقوق مدنی / عابدی / مجد 3- کتاب اشخاص و محجورین / صفایی / سمت 4- کتاب اموال و...

بیشتر بخوانید

منابع آزمون های وکالت (کانون وکلای دادگستری / مرکز وکلای قوه قضائیه) / ۱۴۰۲

 حقوق مدني 1 ـ كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني / دكتر كاتوزيان / ميزان 2 - کتاب مختصر حقوق مدنی / عابدی / مجد 3- کتاب اشخاص و محجورین / صفایی / سمت 4- کتاب اموال و...

بیشتر بخوانید

منابع آزمون حقوق عمومی/ سراسری و آزاد / ۱۴۰۲

 حقوق اداري 1 ـ كتاب حقوق اداري / دكتر منوچهر طباطبايي مؤتمني / سمت 2 ـ دوره حقوق اداري / دكتر محمد امامي و كوروش استوار سنگری / ميزان 3- دوره حقوق اداری / دکتر بابایی مهر / مجد...

بیشتر بخوانید

منابع آزمون حقوق بین الملل/ سراسری و آزاد / ۱۴۰۲

 حقوق بين الملل عمومي 1 ـ كتاب حقوق بين‌الملل عمومي / دكتر ضيائي بيگدلي / گنج دانش 2 ـ كتاب بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي / دكتر موسي‌زاده / ميزان 3- کتاب حقوق بین الملل عمومی /  دکتر بیگ زاده...

بیشتر بخوانید

منابع آزمون حقوق خصوصی / سراسری و آزاد / سال 1402

 حقوق مدني * حقوق مدني 1 1 ـ كتاب حقوق مدني اشخاص و محجورين / دكتر صفايي / سمت 2 ـ كتاب حقوق مدني اشخاص و حمايت قانوني آن / دكتر باريكلو / مجد 3 ـ مواد 956 تا...

بیشتر بخوانید

منابع آزمون حقوق جزا و جرم شناسی / سراسری و آزاد / 1402

 حقوق جزاي عمومي 1 ـ محشاي قانون مجازات اسلامي / دكتر گلدوزيان / مجد 2- بایسته های حقوق جزای عمومی / دکتر محمد مصدق / مجد 3 ـ دوره حقوق جزاي عمومي / دكتر اردبيلي / ميزان 4 ـ...

بیشتر بخوانید