برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 31 تیر 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
حضرت امام خمینی (ره)
فقه و اصول فقه
دکتر احمد متین دفتری
آیین دادرسی مدنی
دکتر محمد صفدری
حقوق بین الملل
دکتر مهدی کی نیا
علوم جنایی
دکتر مهدی شهیدی
حقوق مدنی
آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی
حقوق مدنی / فقه و اصول فقه
دکتر ابوالقاسم گرجی
فقه و اصول فقه / مجلات و مجموعه مقالات