برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 31 اردیبهشت 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد
دکتر ابوالقاسم گرجی
فقه و اصول فقه / مجلات و مجموعه مقالات
دکتر محمود آخوندی
آیین دادرسی کیفری / مجلات و مجموعه مقالات
دکتر امیر حسین فخاری
حقوق تجارت / مجلات و مجموعه مقالات
دکترعلیرضا فیض
کلیات حقوق / مجلات و مجموعه مقالات
دکترسیدفضل اله موسوی
حقوق بین الملل / مجلات و مجموعه مقالات
دکتر تهمورث بشریه
مجلات و مجموعه مقالات
دکتر مریم افشاری
حقوق کار و بیمه / مجلات و مجموعه مقالات
دکتر مریم عباچی
حقوق بشر / مجلات و مجموعه مقالات
دکتر مهراب داراب پور
حقوق مدنی / مجلات و مجموعه مقالات
دکترعباس شیخ الاسلامی
علوم جنایی / مجلات و مجموعه مقالات