برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 26 خرداد 1403
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

مصاحبه با خانم دکتر مینا حسینی

کتاب حقوق رقابت در آیینه ساختار و تصمیمات شورای رقابت نوشته سرکار خانم دکتر مینا حسینی به عنوان کتاب برگزیده گروه انسانی بخش حقوق بیست و ششمین جشنواره کتاب دانشجویی انتخاب گردید. مصاحبه ایشان در بخش ویژه خبری تقدیم می گردد.

مشاهده مطلب